نین جوتسو شیراز

سلاح بو (چوب) و کامائه‌ها

سلاح بو در نینجوتسو

女بو یا چوب 120 سانتی، یکی از پراستفاده‌ترین سلاح‌های نین‌جوتسو است. در این نوشته با بو و کامائه‌های آن آشنا می‌شویم.

کفش نینجا (جیکا تابی)

جیکا تابی

女تابی و جیکاتابی (تابی بیرونی یا کفش)، پوششی برای پاها هستند که در آن‌ها انگشت شست پا از بقیه انگشتان جدا قرار می‌گیرد.

جشن پایان سال 97

جشن پایان سال 97

女 در روز سه‌شنبه 21 اسفند، جشن پایان سال 97 با حضور جمعی از هنرجویان نین جوتسو شیراز برگزار گردید.