نین جوتسو شیراز

سلاح بو (چوب) و کامائه‌ها

سلاح بو در نینجوتسو

女بو یا چوب 120 سانتی، یکی از پراستفاده‌ترین سلاح‌های نین‌جوتسو است. در این نوشته با بو و کامائه‌های آن آشنا می‌شویم.