نین جوتسو شیراز

در روزهای قرنطینه چه کنیم؟ پیشنهادهایی برای ورزشکاران

در قرنطینه چه کنیم

女این روزها که همه‌چیز تعطیل شده و همه در خانه هستیم، علاوه بر سررفتن حوصله، باعث شده که از برنامه‌های ورزشی هم عقب بمانیم. توی این پست یک سری پیشنهاد برای روزهای قرنطینه، برای ورزشکارها و مخصوصاً هنرجوهای رزمی داریم. امیدواریم استفاده کنید.