نین جوتسو شیراز

جشن پایان سال 97

جشن پایان سال 97

女 در روز سه‌شنبه 21 اسفند، جشن پایان سال 97 با حضور جمعی از هنرجویان نین جوتسو شیراز برگزار گردید.