نین جوتسو شیراز

در روزهای قرنطینه چه کنیم؟ پیشنهادهایی برای ورزشکاران

در قرنطینه چه کنیم

女این روزها که همه‌چیز تعطیل شده و همه در خانه هستیم، علاوه بر سررفتن حوصله، باعث شده که از برنامه‌های ورزشی هم عقب بمانیم. توی این پست یک سری پیشنهاد برای روزهای قرنطینه، برای ورزشکارها و مخصوصاً هنرجوهای رزمی داریم. امیدواریم استفاده کنید.

کفش نینجا (جیکا تابی)

جیکا تابی

女تابی و جیکاتابی (تابی بیرونی یا کفش)، پوششی برای پاها هستند که در آن‌ها انگشت شست پا از بقیه انگشتان جدا قرار می‌گیرد.

آموزش نین جوتسو، هنر اصیل نینجا

کونوایچی های شیراز

女 آموزش نین جوتسو به بانوان شیرازی توسط سنسی فرناز طباطبایی، نماینده سبک در استان فارس.

شیراز: بلوار پاسداران، باشگاه فجر و بلوار هفت تنان، باشگاه قهرمانان