نین جوتسو شیراز

فروشگاه نینجوتسو شیراز

نینجوتسو مانند تمام رشته های رزمی داری آرم ها و درجات مختلف می باشد.

با توجه به اموزش های درجات نینجوتسو طبق تایید و صلاحدید مربی بر روی لباس رسمی سبک نصب می گردد.

در حال نمایش 5 نتیجه